(CRON) KALORIERESTRIKTION DEL 1

“KALORIERESTRIKTION/CRON” er den teori om et langt liv der er bedst videnskabeligt bevist. Man kan opnå en gennemsnits alder på 120 år. Samt få et helbred som en 50 årig når man er 80 år. Samt få et helbred som en 80 årig når man er 120 år. Det sikreste resultat får man, ved at reducere kalorierne ved faste.

Giver et bedre helbred blandt andet på grund af en langsommere aldring. Og derfor vil ens udseende også gradvis ældes langsommere, og man vil få et tilsvarende yngre udseende. I en TV-udsendelse af Michael Mosley, blev Dave Fisher bedømt af en førende plastikkirurger, til kun at være 35 år mens han var 51 år. Det var efter at havde vundet 8 år på grund af sin kalorierestriktion.

Gavner også miljøet, klimaet og dyrene.

5:2 kuren er en god begyndelse på “Kalorierestriktion/CRON”.

-CITAT FRA DEN TIDLIGERE AMERIKANSKE PRÆSIDENT BILL CLINTONS SELVBIOGRAFISKE BOG “MIT LIV” SIDE 62 OG 63:
I 2002 nåede en stor medicinsk undersøgelse frem til, at ældre mennesker kunne øge deres livslængde dramatisk ved en kraftig reduktion af deres fødevareindtagelse. Nu da jeg, (Bill Clinton) er et af disse mennesker, prøver jeg på at følge rådet. Citat slut. (Det Bill Clinton gør, er en kalorie begrænsning, men den er mindre end det optimale).

-A) TEORETISKE BEVISER
1) Siden 1930’erne har en omfattende videnskabelig forskning vist, at kalorierestriktion           (CRON) forlænger livslængde hos næsten alle arter der er blevet testet, herunder aber,          orme, edderkopper, gnavere, hunde og køer. Det er sandsynligt, at mennesker, der                omhyggeligt lever efter kalorierestriktion/CRON vil opleve lignende resultater.

2)  Et 20 årige forsøg med rhesusaber. Den ene halvdel fik normal kost, og den anden              halvdel fik en kaloriereduceret kost på 30% under hvad de normalt ville spise. Da                  studiet blev afsluttet var 37% af de aber , der fik almindelig kost, døde af                                  aldersbetingede sygdomme. For de kaloriereducerede aber var tallet kun 13%. Det                opsigtsvækkende var også at de kaloriereducerende aber ser yngre ud. Deres pels er              tyk og sund, de har færre rynker, de er klare i blikket, og så har de langt færre                        livsstilssygdomme end de aber der fik almindelig kost. Citat fra Bente Klarlunds bog:            Yngre med årene, side 95.                                                                                                                       En af aberne endte med at slå artsrekorden for længste levetid. Aberne fik et enkelt               hovedmåltid om morgenen, med en lille snack om eftermiddagen. Modsat var der et              andet forsøg hvor aberne ikke fik en livstidsforlængende effekt ud af den kaloriefattige        kost. Der fik de hele to måltider i løbet af dagen. Citat fra Politiken 19/10-2021                     Der er mange forklaringer på, at det er sundt at spise mindre og færre gange i løbet af           en dag:                                                                                                                                                         A) En af forklaringerne er, at hver gang man spiser sætter kroppen gang i en lille                      inflammationsrespons, og det kan gøre en kronisk inflammation værre hos                              overvægtige og hos patienter med diabetes eller hjerte-kar sygdom.                                           B) Når man spiser producere kroppen cellegift i form af frie radikaler, der kan skade               vores dna og øge risikoen for kræft, diabetes, hjertekar-sygdomme og Alzheimers.                C) Indtagelse af mad fører til flere celledelinger i kroppen, som kan forkorte de                        såkaldte telomerer, som sidder på kromosomernes ender. Det kan reducere vores                  cellers levetid. Citat Bente Klarlund Pedersen i Politiken 19/10-2021

 3) Bente Klarlund Pedersen der er sundhedsforsker of professor på rigshospitalet. Har              udtalt i eks. DR2 at hun ikke er i tvivl om at CRON virker.

-B) BEVISER FRA KONTROLEREDE VIDENSKABLIGE UNDERSØGELSER AF MENNESKER DER LEVER MED KALORIERESTRIKTION/CRON:
1) Biomarkør der viser en biologisk alder, der er meget lavere end den faktiske alder

2) Meget usandsynligt at man vil dø af hjertekarsygdomme, (forhøjet blodtryk, blodprop i        hjertet, hjertekrampe, hjertesvigt, hjerteklapsygdom, hjerterytmeforstyrrelse,                        åreforkalkning), eller sukkersyge, visse demensformer og visse kræftsygdomme, (40%         af alle kræft tilfælde kan forebygges uden CRON). Og alene hjertekarsygdomme er               skyld i over 50% af alle dødsfald, for dem der er 90 år og derover.

3) BMI omkring 19 til 20

4) Bemærkelsesværdige lave gennemsnits værdier for blodtrykket med omkring 99/61.            Som normalt kun findes hos 10 årige børn.

5) Bemærkelsesværdigt højt af HDL/det gode kolesterol, og lavt af LDL/det dårlige                    kolesterol. Kolesteroltallet fortæller noget om risikoen for at blive syg om måske 10, 15        eller 20 år. (Folk på slankekur, (Ikke kalorierestriktion), oplever ofte, at det gode                  kolesterol falder).

6) Ovenstående gælder for nogen der begrænser kalorierne med 50%, (i forhold til det              anbefalede kalorie indtag) .                                                                                                                                                                                                                                                                                    7) TVIVLER MAN PÅ DET SUNDE VED CRON!                                                                                   Allerede ved en kaloriereduktion på 20% med CRON, vil de fleste få et meget sundt              blodtryk, kolesteroltal, hvilepuls, blodsukker, og en normal BMI, (I CRON er det en              forudsætning, at man får de anbefalede vitaminer, mineraler og andre                                       næringsstoffer). Hvis man også samtidig faster 1-2 dage om ugen, (uden at tabe sig                yderligere), er der ingen tvivl om at det er meget sundt.

-C) ANDRE BEVISER FOR KALORIERESTRIKTION/CRON ER Bl.a.:
1)  5-2 kuren giver en kalorierestriktion på 10-20%, og det giver store helbredsmæssige            fordele.

2) Blandt de mere end 100.000 der lever med Kalorierestriktion/CRON, er der mange der      er over 100 år.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             3) Eks. på andre helbreds fordele ved CRON:                                                                                         -Hvis man har smerter ved motion: ingen eller mindre smerter og mulighed for at                   dyrke mere motion                                                                                                                                  -mindre tør hud                                                                                                                                        -mindre halsbrand                                                                                                                                    -mindre led betændelse                                                                                                                          -mindre sinus problemer                                                                                                                        -mindre sygdom                                                                                                                                        -bedre fysisk og psykisk                                                                                                                          -føler sig yngre                                                                                                                                          -større madglade

4) Antallet af kræfttilfælde i Danmark er fordoblet i perioden 1959-2009, selv om der er 
     korrigeret for alder.

5) I de 4 værste kriseår i USA fra 1929 til 1933, steg den gennemsnitlige levealder med 
     utrolige 6 år. Det har den aldrig gjort før eller siden.                                                                     

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar