(CRON) KALORIERESTRIKTION DEL 4 FAKTA

A) TJEN PENGE PÅ CRON/KALORIERESTRIKTION/DIN SUNDHED:
1) 4,1 million kr. får en ikke-ryger mere i pension, end en storryger, der ryger 20                         cigaretter om dagen. Forudsat at de sparede penge, sættes ind på en pensions                          opsparing.
-2) Tegn en pension hvor du vil få et beløb udbetalt per. måned resten af livet. Jo ældre du         bliver, jo mere vil du tjene på din sundhed.                                                                                -3) Hvis det er muligt, så vælg at udsæt tidspunktet for din pensions udbetaling, hvis du             så til gengæld kan få et højere månedligt beløb resten af livet. Igen vil du tjene på din            sundhed, jo ældre du bliver.
-4) Spil hos et bookmakerfirma. En englænder spillede 100 pund som 90 årig på, at han           blev 100 år. På sin 100 års fødselsdag mødte han op hos bookmakeren for at indkassere       gevinsten på 275.000 kr.
-5) Det ældste menneske nogensinde, Jeanne Calment, der blev 122 år,  solgte sin                        lejlighed som 90 årig, mod til gengæld at få 2.500 franc om måneden resten af livet.             Da hun dødede havde hun fået dobbelt så meget for sin lejlighed, som den var værd.       -6) Jo flere år du lever med CRON, jo mere vil du spare på dine tandlæge regninger. Du              vil få meget ros af din tandlæge.                                                                                                    -7) Man vil også kunne spare penge på at indtage mindre alkohol, kød og fedende mad, og        ved at spise mere billig sund mad som havregryn, hvidkål og rodfrugter. Til gengæld             vil man bruge flere penge på sund luksus mad, da smagen og variationen i kosten, gør         det nemmere at klare CRON.                                                                                                          -8) Man vil kunne spare penge på at spise færre tomme kalorier, men man vil bruge flere           penge på tomme kalorier af høj kvalitet. Da de bedre dækker behovet for det usunde.    -9) Man vil kunne spare penge på sundhedsforsikringer, privathospitaler, medicin,                     skønhedsoperationer og skønhedsprodukter.                                                                             -10) Man har mulighed for at blive rigere ved at arbejde længere, fordi man får et bedre               helbred og en højere levealder.                                                                                                    -11) Novo Nordisk aktien-Vokser den ind i himlen ?. Slankemidlet Wegovy er en                            guldgrube  for Novo Nordisk. Man taber sig af medicinen. Der må være et potentielt               marked på flere hundrede millioner kunder ?. Og kan Wegovy bruges til at tage                     sulten  ved kalorierestriktion og faste ?. Og kan man derved leve længere og                             sundere?. Aktiekursen er 17/4-23 steget med utrolige ca. 160% de sidste 2 år. Ingen             investeringer er dog 100% sikker. Der kan opdages alvorlige negative bivirkninger                 ved Wegovy og  Novo Nordisk konkurrenter kan komme med et lignende eller bedre             produkt, eller der kan ske noget helt tredje der har negativ indflydelse på                                  aktiekursen, salget og overskudet.                                                                                               -12) Sidst men ikke mindst kommer der det som de fleste vil betale en formue for hvis de            kunne, men som især følger gratis med CRON: Et sundere helbred, et yngre                            udseende, færre alderdoms skavanker og et længere liv.

B) DØDELIGHED:
-1)  99 % af alle hjerte-  karsygedomme kan forebygges hvis man følger CRON reglerne.
-2) 99/61 er et blodtryk som man som CRON kan få, (ellers kun noget en 10 årig kan                  have).                                                                                                                                                   -3) Flere end 50% af  alle kræfttilfælde kan undgås med CRON.                                                   -4) Så mange som 33%-50% af alle demens tilfælde, kan undgås med et sundt liv, men                uden CRON. 

 

C) UDØDELIGHED:                                                                                                                     Jeg vil leve evigt, eller dø i forsøget !
-1) I et helt kalenderår, var der i Sverige, ikke et eneste dødsfald, blandt 5 årige piger
-2) Ved rygestop: Vil man i mange år fremover, lægge flere år til sin alder, end antallet af            kalenderår
-3)Rygning. Man forkorter livet pr. cigaret man ryger, i meget længere tid, end det tager at      ryge den enkelte cigaret.
-4) Ved motion sætter man mere end tiden i stå. Fordi man forøger leve alder med meget          mere tid end den tid man bruger på motionen.
-5) Type 2 diabetes forkorter levetiden med 12 år.
-6) Mandlige narkomaner bliver kun 41 år i gennemsnit, og kvinderne 45 år.
-7) Mænd med alkohol problemer kan kun forvente at blive 51-55 år, og kvinder 55-59 år.
-8) Hver gang konditallet stiger med en, forlænges personens liv i gennemsnit med 45                 dage.                                                                                                                                                      -9) I bogen “The Norm Chronicles” af  professor i statistik David Spiegelhalter, er der                 udregnet hvor farligt det er at leve, ud fra ALT hvad man ved. Målt på tab eller gevinst i       leveår.                                                                                                                                                    -10) Alle kulturer har deres egne myter omkring udødelighed.                                                       -11) “Længslen efter fysisk udødelighed er menneskehedens ældste drøm”, citat af Roy                  Walford.                                                                                                                                             -12) I de 4 værste krise år i USA fra 1929 til 1933, steg den gennemsnitlige levealder med             utrolige 6 år !. Det har den aldrig gjort før eller siden.                                                                    Og da der i Danmark kom rationeringer i 1917 under første verdenskrig, blev                          “sundhedstilstanden ualmindelig god”. Det skete bl.a. fordi svinebestanden blev                     reduceret til en femtedel, og kvægbestanden med en tredjedel. (Kilde: Wikipedia:                 Mikkel Hindhede.

D) VITTIGHEDER:
-1)Jack Nicholson: Jeg skal i hvert fald ikke have pulsen op, eftersom man kun har fået et        bestemt antal hjerteslag tildelt, og jeg vil nødig bruge dem alt for hurtigt.
-2) Groucho Marx: Jeg har intentioner om at leve evigt, eller i det mindste dø i forsøget på        det.
-3) Jørgen Schleimann: Den motion, jeg får, består i at følge mine motionerende venner til        graven.
-4) Woody Allan om evigt liv: Evigt liv er kedeligt. Specielt hen mod slutningen.
-5) En mulig køber til en herregård, spørger om der er spøgelser. Nej det har der ikke                  været i de 500 år jeg har boet her.
-6) Sagt af en 100 årig: Hvis jeg havde vist at jeg var blevet 100 år, havde jeg passet meget          bedre på mit helbred.
-7) “White House Potential” iflg. Casper Christensen i Klovn: Når 95% af alle de                           beslutninger man træffer er rigtige.

E) CITATER OM SUNDHED:
-1) “To eat light and live long”. Motto for Jiroemon Kimura ,116 år  (1897-2013). Ældste              mand i verden 2011-13. Og ældste mand nogensinde fra 2012.
-2) “Tænk lige så meget over hvad du spiser, som hvem du kysser”.
-3) “Vælg slik, som du vælger partner”.
-4) “Ramt olie i baghaven”. Lise Nøregårds udtryk om sin succes med matador.
-5) “En lang rejse starter med det første skridt”.  Et godt råd fra Mao, hvis det virker                   uoverskueligt at starte på CR og man gerne vil blive meget gammel.
-6) Napoleons livret på felttog: Kartofler og løg.                                                                              -7) Helt almindelige mennesker kan gøre en ualmindelig stor forskel for deres sundhed og        levealder.                                                                                                                                              -8) Selv et lille fremskridt i din sundhed kan gøre en stor forskel.                                                -9) Et æble om dagen holder lægen væk ?. Nej !. Man skal kun spise æbleskrællerne, og              den del af æblet der er tættest på æbleskrællerne.                                                                      10) Holder dit helbred ligeså længe som din opsparing ?.                                                              11) Dansk-amerikaneren Christian Mortensens (1882-1998) råd som 115 årig til et langt            liv: Venner, en god cigar, drik masser af dejligt vand, ingen alkohol, vær positiv og                 syng meget.                                                                                                                                          12) Hvorfor leve sundt, når nogle kan blive 100 år selvom de har levet usundt ?. Man kan           også overleve at gå over en motorvej med lukkende øjne. Det er bare ikke særligt klogt. 13) Jeg vil ikke leve sundt fordi jeg ikke vil blive gammel og hjælpeløs ?. Nej. Jo sundere              man lever, jo flere gode år, og jo færre dårlige år får man. 

F) CRON ELITEN-NÅR KUN DET BEDSTE ER GODT NOK:
-1) Martin Borch Jensen: Aldringsforskeren der kun spiser kun hver anden dag
-2) Dave Fisher: Har kun spist ca. 1.600 kalorier om dagen siden 1989, (mod anbefalet                      2.500 kalorier)
-3) Paul Mcglothin og Meredith Averill: Ledende repræsentanter for                                                kalorierestriktions bevægelsen i USA. Har skrevet mange bøger om CRON. Har                      reduceret deres kalorie indtag med 25% i mange år. Og yderligere sænket                                temperaturen i deres hjem, så det er noget koldt. Det er også livsforlængende.                        Har levet med kalorierestriktion så længe, at de ikke længere behøves, at holde                      regnskab med hvad de indtager af kalorier.
-4) Roy Walford: (1924-2004). Var en af de mest betydningsfulde pioner indenfor                               kalorierestriktion, og skrev mange bøger om CRON. Begyndte                                                     kalorierestriktion under sit ophold på Biosfær 2. Blev kun 79 år, og det er et                             bevis på, at CRON kun formindsker dødeligheden, og ikke fjerner den.                  -5) Clive M. McCay: Offentliggjorde som den første i 1935 forskning på rotter, som                               viste, at de levede 50 pct. længere, hvis de kun fik 60 pct. af kontrolgruppens                            antal kalorier at spise. Det var mens han arbejdede på Cornell University i                              USA.                                                                                                                                        -6) MICHAEL MOSLEY: Engelsk læge og videnskabs journalist, der i BBC                                                dokumentaren “Eat, Fast and live longer”  (vist på DR 2 i januar 2013)  gjorde                         5-2 kuren (og CRON) berømt.                                                                                                                                                                                                                                                              ELITEN-PÅ ANDRE OMRÅDER END CRON/KALORIERESTRIKTION-INSPIRATION TIL DIN SUNDHED  
-7) Keld Danø: Dansk international kræftforsker:                                                                                          Arbejdede som forsker i Danmark og det levnede ikke tid til meget andet. Men                        han sammenlignede næsten en forsker karriere i  Danmark, som en daseferie,                         sammenlignet med opholdet på Rockefeller University i New York, hvor han                            arbejdede i 3 år i 1970´erne. Her oplevede den dygtige dansker pludselig, at                             måtte stå op og arbejde midt om natten, for at holde trit med sine enormt                               inspirerende, talentfulde og arbejdsomme kollegaer og konkurrenter. På det                           prestigefyldte universitet der er kendt som et udklækningsanstalt for                                         nobelpristagere. Danø mener at USA er det perfekte land at forske i.
-8) Harvard og Berkeley i USA og Cambridge i England:                                                                Studerende arbejder som det naturligste i 10 timer om dagen, 6 dage om ugen.                       På andet studieår udfordres de med opgaver, som Ph.d.-studerende i Danmark                       vil have vanskeligt ved at løse. Harvard har de bedste af de bedste studerende                         fra USA´s og store dele af verden. I Danmark på det naturvidenskabelige                                 fakultet, studere eleverne 28 timer om ugen.
-9) Napoleon og slaget ved Austerlitz, som var en af hans største sejre:                                                      Aftenen før slaget festede den Østrigske kejser og den russiske zar, fordi de var                      overbevist om sejren ved det kommende slag. Napoleon brugte der imod tiden                        på at undersøge jordbunds forhold der hvor slaget skulle stå. Foruden at                                   inspicere og vurdere sine troppers militære kunnen.
-10) Genialitet handler ikke kun om at have talent for noget. Genialitet handler om at                             have et brændende ønske, en offervilje. En altopslugende interesse i at                                     perfektionere sine færdigheder. At lave et kæmpestort forarbejde.                                               Kærlighedskomponenten er en vigtig brik i at opnå genialitet. Sagt af forfatter                         Malcolm Gladwell i tv udsendelse om Bobby Fischer.