FAKTA OM SUNDHED

A) DIVERSE:
-1) I bogen “The Norm Chronicles” af  professor i statistik David Spiegelhalter, er der                 udregnet hvor farligt det er at leve, ud fra ALT hvad man ved. Målt på tab eller gevinst i       leveår.
-2) 25% i bonus  hver gang ens sundere livsførelse,  medføre højere levealder . Fordi                    levealderen i Danmark stiger med 3 måneder om året.
– 3) 5% kan leve livet farligt, og alligevel blive gamle og 95% bliver ældre og mere raske i            flere år, af at leve sundere.
-4) I de 4 værste krise år i USA fra 1929 til 1933, steg den gennemsnitlige levealder med             utrolige 6 år !. Det har den aldrig gjort før eller siden.                                                               -5) Og da der i Danmark kom rationeringer i 1917 under første verdenskrig, blev                          “sundhedstilstanden ualmindelig god”. Det skete bl.a. fordi svinebestanden blev                     reduceret til en femtedel, og kvægbestanden med en tredjedel. (Kilde: Wikipedia:                 Mikkel Hindhede.

B) TJEN PENGE PÅ DIN SUNDHED:
1) 4,1 million kr. får en ikke-ryger mere i pension, end en storryger, der ryger 20                         cigaretter om dagen. Forudsat at de sparede penge, sættes ind på en pensions                          opsparing.
-2) Tegn en pension hvor du vil få et beløb udbetalt per. måned resten af livet. Jo senere            udbetalingen stater jo større fortjeneste, såfremt du bliver det ældre.
-3) Spil hos et bookmakerfirma. En englænder spillede 100 pund som 90 årig på, at han           blev 100 år. På sin 100 års fødselsdag mødte han op hos bookmakeren for at indkassere       gevinsten på 275.000 kr.
-4) Det ældste menneske nogensinde, Jeanne Calment, der blev 122 år,  solgte sin                        lejlighed, mod til gengæld at få et årligt beløb resten af livet. Det tjente hun mange                penge på.

C) DØDELIGHED:
-1)  76 % af alle hjerte-  karsygedomme kan forebygges med et sundt liv men uden                        CRON. Og 99 % af alle hjerte-  karsygedomme kan forebygges hvis man følger CRON            reglerne.
-2) 99/61 er et blodtryk som man som CRON kan få, (ellers kun noget en 10 årig kan                  have). Og 120/70 er et blodtryk som en sund ung mand kan have. Og 150/85 er et                blodtryk som samme mand kan have som 50 årig, hvis han holder sig i form. 190/100          er et blodtryk som samme mand kan have, hvis han ikke holder sig i form.
-3) Juni 2013: Det færreste antal døde i Danmark på en måned siden september 1977.
-4) 90 % af alle dødsfald skyldes aldring.
-5) I Danmark fordobles dødligheden omtrent hvert 8 år  fra 15 år til 85 år, (Gompertz               lov).
-6) Forventet levealder i Danmark 2020:                                                                                                    0 årig: 79,5 år for mænd og 83,6 år for kvinder                                                                              60 årig: 22,3 år for mænd og 25,4 år for kvinder

D) RISIKO FOR DEMENS:
 I Danmark stiger forekomsten af demens, med 70% for hvert 5-års trin efter 60 års               alderen, (til 90+ hvor den er 33% for mænd og 48% for kvinder).

E) RISIKOEN FOR KRÆFT:
Er direkte proportional med antallet af leveår ophøjet til 4 potens.
10 år = 0,0001 %
20 år = 0,0016
30 år = 0,0081
40 år = 0,0256
50 år = 0,0625
60 år = 0,1296
70 år = 0,2401
80 år = 0,4096
90 år = 0,6561
100 år =100 %
Kilde: 1989 Lademanns læge leksikon nr. 32, Vitaminer og mineraler, side 15.                        Eks. er risikoen for kræft 33%  indtil 75 år
1959-2009: Antallet af kræfttilfælde  i Danmark er fordoblet, selv om der er korrigeret for                        alder

F) TABEL DER VISER, HVOR LANG TID GENNEMSNIT PERSONEN MED EN        GIVEN ALDER, KAN STÅ PÅ HØJRE BEN, MED LUKNE ØJNE:                          ALDER-BALANCE-TID
70 år- 4 sek.
65 år-  5 sek.
60 år-  7 sek.
55 år-  8 sek.
50 år-  9 sek.
45 år- 12 sek.
40 år- 16 sek.
30-35 år- 22 sek.
25-30 år- 28 sek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            G) HØJESTE OPNÅEDE ALDER HISTORISK:
1800 = 100 år
1900 = 105 år
1950 = 110 år
1980 = 112 år
1990 = 115 år
1997 = 122 år

H) UDØDELIGHED:
-1) I et helt kalender år, var der i Sverige, ikke et eneste dødsfald, blandt 5 årige piger
-2) Ved rygestop: Vil man i mange år fremover, lægge flere år til sin alder, end antallet af            kalender år
-3)Rygning. Man forkorter livet pr. cigaret man ryger, i meget længere tid, end det tager at      ryge den enkelte cigaret.
-4) Ved motion sætter man mere end tiden i stå. Fordi man forøger leve alder med meget          mere tid end den tid man bruger på motionen.
-5) Type 2 diabetes forkorter levetiden med 12 år.
-6) Mandlige narkomaner bliver kun 41 år i gennemsnit, og kvinderne 45 år.
-7) Mænd med alkohol problemer kan kun forvente at blive 51-55 år, og kvinder 55-59 år.
-8) Hver gang konditallet stiger med en, forlænges personens liv i gennemsnit med 45                 dage.

I) VITTIGHEDER:
-1)Jack Nicholson: Jeg skal i hvert fald ikke have pulsen op, eftersom man kun har fået et        bestemt antal hjerteslag tildelt, og jeg vil nødig bruge dem alt for hurtigt.
-2) Groucho Marx: Jeg har intentioner om at leve evigt, eller i det mindste dø i forsøget på        det.
-3) Jørgen Schleimann: Den motion, jeg får, består i at følge mine motionerende venner til        graven.
-4) Woody Allan om evigt liv: Evigt liv er kedeligt. Specielt hen mod slutningen.
-5) En mulig køber til en herregård, spørger om der er spøgelser. Nej det har der ikke                  været i de 500 år jeg har boet her.
-6) Sagt af en 100 årig: Hvis jeg havde vist at jeg var blevet 100 år, havde jeg passet meget          bedre på mit helbred.
-7) “White House Potential” iflg. Casper Christensen i Klovn: Når 95% af alle de                           beslutninger man træffer er rigtige.

J) CITATER OM SUNDHED:
-1) “To eat light and live long”. Motto for Jiroemon Kimura ,116 år  (1897-2013). Ældste              mand i verden 2011-13. Og ældste mand nogensinde fra 2012.
-2) “Tænk lige så meget over hvad du spiser, som hvem du kysser”.
-3) “Vælg slik, som du vælger partner”.
-4) “Ramt olie i baghaven”. Lis Nøregårds udtryk om sin succes med matador.
-5) “En lang rejse starter med det første skridt”.  Et godt råd fra Mao, hvis det virker                   uoverskueligt at starte på CR og man gerne vil blive meget gammel.
-6) Napoleons livret på felttog: Kartofler og løg.

K) ELITEN-NÅR KUN DET BEDSTE ER GODT NOK:
-1) Spiser kun hver anden dag: Martin Borch Jensen, aldringsforsker
-2) Har kun spist ca. 1.600 kalorier om dagen siden 1989, (mod anbefalet 2.500 kalorier):                      Dave Fisher.
-3) Paul Mcglothin og Meredith Averill: Ledende repræsentanter for                                                kalorierestriktions bevægelsen i USA. Har skrevet mange bøger om CRON. Har                      reduceret deres kalorie indtag med 30% i mange år. Og yderligere sænket                                temperaturen i deres hjem, så det er noget koldt. Det er også livsforlængende.                        Har levet med kalorierestriktion så længe, at de ikke længere behøves, at holde                      regnskab med hvad de indtager af kalorier.
-4) Roy Walford: (1924-2004). Var en af de mest betydningsfulde pioner indenfor                               kalorierestriktion, og skrev mange bøger om CR. Begyndte kalorierestriktion                           under sit ophold på Biosfær 2. Blev kun 79 år, og det er et bevis på, at CRON                           kun formindsker dødeligheden, og ikke fjerner den.
5) Keld Danø: Dansk international kræftforsker:                                                                                          Arbejdede som forsker i Danmark og det levnede ikke tid til meget andet. Men                        han sammenlignede næsten en forsker karriere i  Danmark, som en daseferie,                         sammenlignet med opholdet på Rockefeller University i New York, hvor han                            arbejdede i 3 år i 1970´erne. Her oplevede den dygtige dansker pludselig, at                             måtte stå op og arbejde midt om natten, for at holde trit med sine enormt                               inspirerende, talentfulde og arbejdsomme kollegaer og konkurrenter. På det                           prestigefyldte universitet der er kendt som et udklækningsanstalt for                                         nobelpristagere. Danø mener at USA er det perfekte land at forske i.
-6) Harvard og Berkeley i USA og Cambridge i England:                                                                Studerende arbejder som det naturligste i 10 timer om dagen, 6 dage om ugen.                       På andet studieår udfordres de med opgaver, som Ph.d.-studerende i Danmark                       vil have vanskeligt ved at løse. Harvard har de bedste af de bedste studerende                         fra USA´s og store dele af verden. I Danmark på det naturvidenskabelige                                 fakultet, studere eleverne 28 timer om ugen.
-7) Napoleon og slaget ved Austerlitz, som var en af hans største sejre:                                                      Aftenen før slaget festede den Østrigske kejser og den russiske zar, fordi de var                      overbevist om sejren ved det kommende slag. Napoleon brugte der imod tiden                        på at undersøge jordbunds forhold der hvor slaget skulle stå. Foruden at                                   inspicere og vurdere sine troppers militære kunnen.
-8) Genialitet handler ikke kun om at have talent for noget. Genialitet handler om at                             have et brændende ønske, en offervilje. En altopslugende interesse i at                                     perfektionere sine færdigheder. At lave et kæmpestort forarbejde.                                               Kærlighedskomponenten er en vigtig brik i at opnå genialitet. Sagt af forfatter                         Malcolm Gladwell i tv udsendelse om Bobby Fischer.