(CRON) KALORIERESTRIKTION

-KLIK HER for at komme til: CR Society Home/ Hjemmeside for CR
International.

-KLIK HER for at komme til: Wikipedia calorie restriction/kalorie begrænsning.
-KLIK HER for at komme til: Wikipedia CRON-diet/CRON-diæt.
-KLIK HER for at komme til: Wikipedia CR Society International/CR internationale                                    forening.
-KLIK HER for at komme til: Wikipedia Okinawa Diet/Okinawa kost.
-KLIK HER for at komme til: Wikipedia Luigi Cornaro

-Kalorierestriktions teorien (CRON) er den eneste videnskabelige beviste teori for et langt    liv, der også virker i praksis. Man kan opnå en gennemsnits alder på 120 år. Samt få et        helbred som en 50 årig når man er 80 år, samt få et helbred som en 80 årig når man er      120 år.

-Hvis man reducere kalorieindtaget med op til 30% i forhold til det anbefalede, kan man       undgå sult. Og gevinsten ved en 30% reduktion i kalorierne er 7 timer ekstra levetid i           døgnet, mere end 3 måneder om året og 3 års ekstra levetid for hvert 10 år der går.

-Giver et bedre helbred blandt andet på grund af en langsommere aldring. Og derfor vil        ens udseende også gradvis ældes langsommere, og man vil få et tilsvarende yngre                udseende.                                                                                                                                                     Gavner også miljøet, klimaet og dyrene.                                                                                             5:2 kuren er en god begyndelse på kalorierestriktion/CRON.

-HVORDAN MAN LEVER MAN EFTER KALORIERESTRIKTION                               PRINCIPPERNE (CRON) :
-Man skal have den optimale ernæring. Altså vitaminer, mineraler osv..
-Man skal reducere indtagelsen af kalorier (i forhold til den anbefalede mængde) dog med   max 50%.
-Derved vil man opnå en højere forventet levealder ved at reducere dødeligheden , samt        udsætte og reducere de alders relaterede skærvanker, og se yngre ud.
-Kalorierestriktion giver altså en sundhedsmæssig fordel større end vægttabet
-Fordelene kommer proportionalt med reduktionen af indtaget kalorier, samt                          proportionalt med hvor lang tid man har en kalorierestriktion(CRON livstil). Forudsat       man indtager den optimale næring.                                                                                                     Det vil sige: hvis man har reduceret kalorie indtaget i forhold til det anbefalede kalorie          indtag med 30% i 10 år. Vil den forventede levealder og alderdommen blive udskudt             med 3 år. Og regnet ud på samme måde, vil en reduktion af kalorie indtaget med 50 % i       10 år give en gevinst på 5 år for helbredet og den forventede levealder.                                       Det giver også gevinst for helbredet hvis man indtager 10% færre kalorier end anbefalet.     Men det er sundere at indtage eks.10% færre kalorier ved at faste som med 5-2 kuren,          end det er at indtage 10% færre kalorier uden at faste.
-Man skal hvis man for alvor, reducere kalorie indtaget i forhold til den anbefalede                 mængde. Sætte sig grundigt ind i videnskaben, bag kalorierestriktion(CRON) samt tale       med sin læge om det.
-En kalorierestriktion livstil er IKKE Anoreksi. Anoreksi er en meget alvorlig lidelse hvor      det vigtigste er at være så tynd som muligt. Modsat er en kalorierestriktion livstil den         eneste videnskabelige beviste teori for et langt liv. Og kalorie begrænsningen med max        50% er er IKKE et mål, men et middel til at opnå et sundere og længere liv.

Billedresultat for kalorierestriktion

Bente Klarlund Pedersen der er dansk sunhedsforsker, overlæge på Rigshospitalet og professor ved Københavns Universitet, forklare det sunde ved kalorierestriktion/CRON på følgende måde i en DR udsendelse: CRON påvirker stofskiftet, så det bliver yngre. Populært sagt går cellerne lidt i stå, deler sig ikke så hurtigt. Og der sker også det, at den inflammation eller kroniske betændelse som kommer med alderen, og som tærer på alle organerne, og er med til at gøre os gamle, at den kommer meget meget langt ned

DEMENS
På Okinawa er der kun halvt så mange der får demens, samelignet med den vestlige verden. Nogle demens typer skyldes, eks. blodpropper i hjernen og andre faktorer, man med en Kalorierestriktion/CRON vil få i mindre grad eller slet ikke, afhængig af hvor stor ens kalorie reduktion er. Andre demens typer der ikke skyldes arvelighed, vil en kalorierestriktion/CRON også kunne reducere. Der er uenighed om, hvor meget kalorierestriktion/CRON vil reducere risikoen for demens. Men det er et relevant spørgsmål, fordi risikoen for demens almindeligvis stiger meget med alderen.

Nedestående er forudsat at man starter med kalorierestriktion/CRON som ca. 20 årig (som voksen), og med en 50% kalorie restriktion. 

……………………………………….…….MED CRON………………… UDEN CRON

UNGDOM…………………………….. 0 TIL 40 ÅR…………………..0 TIL 30 ÅR

DE UNGE VOKSNE……………….40 TIL 60 ÅR………………..30 TIL 40 ÅR.

DE MIDDELALDRENE………….60 TIL 100 ÅR……………….40 TIL 60 ÅR

DE ÆLDSTE………………………..100 TIL 130 ÅR……………….60 TIL 80 ÅR.

START ALDERSRELATEREDE
SYGDOMME……………………………100 ÅR……………………………50 ÅR

Billedresultat for kalorierestriktion

TEST HER HVOR MOTIVERET DU ER, TIL AT LEVE MED CRON/KALORIERESTRIKTION:

A) I hvor mange år og til hvilken kalorie reduktion vil man vælge at leve hvis:
1) Hvis det var den eneste måde man kunne være i live på.
2) Hvis man i samme periode kunne undgå demens.
3) Hvis man kunne have et helbred som en 50 årig når man var 80 år.
4 ) Hvis man kunne have et helbred som en 80 årige og være 120 år.
5)  Hvis man hvert år fik 50.000 kr., eller 100.000 kr., eller 300.000 kr., eller mere ?

B) Hvor mange penge vil du give hvert år hvis:
1) Du kunne leve 10 år, 20 år, 30 år eller 40 år længere ?
2) Du kunne have et helbred 10 år yngre som 50 årig, 20 år yngre som 70 årig, 30 år                  yngre som 90 årig, og 40 år yngre som 110 årig ?

HAR DU ALLEREDE TRÆNET, TIL AT STARTE PÅ CRON/KALORIERESTRIKTION ?

A ) Gode måder at starte en kalorierestriktion livsstil:
1)Lever man efter 5-2 kuren, eller faster en gang imellem, er man startet på                                kalorierestriktion.
2) Lever man efter en anden sundheds kur, kan det også være en begyndelse                                på kalorierestriktion.
3) Lever man efter de officielle danske kostråd, er det en god start på                                              kalorierestriktion. (Kun 3% lever efter alle de danske kostråd)
4) Tænker du på din krop som en vigtig pensionsopsparing, er det en god begyndelse på          kalorierestriktion.
5) Er dine tal for blodtrykket, kolesterolet, BMI, puls og livvide i orden (uden medicinsk          behandling), er det en god begyndelse på kalorierestriktion/CRON.
6) En måde at starte kalorierestriktion på, er at lave regnskab med, hvor mange kalorier           man indtager. Næste skridt kan så være, at skære det daglige kalorieindtag gradvist               ned, til man når det niveau man ønsker.

B) Måder man kan træne på,  før man begynder på CRON
1) Har du været ambitiøst med dit arbejde, uddannelse, eller sport, har du trænet til at              begynde på CRON
2)
Er du holdt op med at ryge, har du trænet til at begynde på CRON
3) Har du løbet et maraton, har du trænet til at begynde på CRON
4) Har du sat dit alkohol forbrug ned, til eks. 1 genstand om dagen, har du trænet til at              begynde på CRON
5) Indtager du eks. kun 100 kalorier om dagen, af slik, is kager, sodavand osv., har du                trænet til at begynde på CRON
6) Spiser du fuldkornspasta og -ris i stedet for den hvide slags. Og begrænset dit forbrug          af  hvidt brød, smør og andet usundt og fedende, og med få vitaminer og mineraler, har      du trænet til at begynde på CRON .

SÅDAN NÅR DU DINE MÅL
54% har droppet deres nytårsforsæt efter seks måneder-og 80% efter to år.

12 råd til at nå dine mål af  Chris Macdonald ( tilpasset):

1) Sørg for at dit mål er specifikt og målbart:                                                                                          Både på kort-, mellemlangt-, og langt sigt.                                                                                          Så kan du bedre  justere – og dermed nå længere med dine mål.                                                  Optimer dine mål subjektivt, i forhold til dine ønsker og ressourcer.

2) Gør målet visuelt, helt visuelt:                                                                                                                 Eks. skriv det ned, eller på anden måde synliggør målene.                                                             Eks skriv ned fra begyndelsen hvad du spiser og drikker                                                                 Eks. fejer når du har nået et delmål

3) Hold det simpelt:                                                                                                                                      Jo mere kompleks, desto større risiko for, at man falder fra.

4) Gør det til en rutine:                                                                                                                                Det kræver flere ressourcer at udføre dagens gøremål, der ikke er en rutine.

5) Gør det tidligt:                                                                                                                                            Når det er muligt, så nå dine mål som det første.                                                                              Sæt et mål af gangen. Hvis du vil kaloriebegrænse, spise sundt og faste, skal du ikke                       også have andre mål.

6) Accepter modstand:                                                                                                                                  Man vil altid opleve, at det går op og ned.                                                                                          Husk også på, at lære af at nå dine delmål.

7) Find dine grunde:                                                                                                                                      Eks. bedre biomarkør, yngre udseende, senere aldring.

8) Go public:                                                                                                                                                  Fortæl om din nye interesse til alle dem, der kan give dig opmuntring og anderkendelse.                   Det øger chancen for succe

9) Find rollemodeller:                                                                                                                                  Hos andre der lever sundt eller gør en indsats for helbredet

10) Skab det rigtige miljø omkring dig:                                                                                                      Undgå usund mad, tomme kalorier, slik, sodavand, og liggende i hjemmet.

11) Vær konsistent:                                                                                                                                         Det tager i gennemsnit 66 dage, og mellem 18 og 254 dage, at udvikle en simpel vane

12) Vedligehold:                                                                                                                                              Mål skal nås, og forandringen skal vedligeholdes.

Kilde: Tilpasset Berlingske Tidende 4 september 2010